Preview Mode Links will not work in preview mode

Sammensværgelsen - en dansk X-Files Podcast

Nov 15, 2021

I dette bonus-afsnit diskuterer vi X-Files-romanen 'Whirldwind' (Hvirvelvind) skrevet af Charles L. Grant i 1995 (det var ham, der også skrev 'Goblins', som vi har taget os af).

En række brutale mord, hvor ligene er blevet direkte flået, får Mulder og Scully til New Mexico. Det ligner umiddelbart, at...