Preview Mode Links will not work in preview mode

Sammensværgelsen - en dansk X-Files Podcast


Jul 13, 2023

Så sker det! Vi gennemgår den første X-Files spillefilm, 'Fight the Future', fra 1998 - der følger op på finalen i sæson 5 og sender Mulder og Scully ud for at kæmpe mod fremtiden - og en alieninvasion!

Bemærk, at vi har valgt at dele gennemgangen op i to dele. Dette er 2. del, hvor vi gennemgår den sidste del af filmen, kårer The Foxy Moment og kommer med en samlet vurdering og konklusion.

0:00:00 - Intro
0:01:55 - Gennemgang
1:56:48 - The Foxy Moment 
1:59:10 - Filmens modtagelse i samtiden 
2:05:48 - Vurdering