Preview Mode Links will not work in preview mode

Sammensværgelsen - en dansk X-Files Podcast


Aug 13, 2020

Så er vi nået til finalen på sæson 3!

Vi diskuterer afsnittet 'Talitha Cumi', hvor Mulders mor er livsfare og agenten opdager en familiehemmelighed, der viser sig at være en brik i et større puslespil med kloner og alien bounty hunters.

0:00:00 - Intro
0:04:10 - Trivia
0:11:40 - Gennemgang
1:20:53 - Foxy Moment
1:22:00 - Samlet vurdering