Preview Mode Links will not work in preview mode

Sammensværgelsen - en dansk X-Files Podcast


Oct 24, 2019

Mulder og Scully bytter roller i afsnittet 'Revelations', hvor Mulder pludselig er skeptikeren, og Scully er den troende. Det sker, da de skal beskytte en ung dreng, der jages af en religiøs fanatiker.

Vi har interviewet X-files-forfatter Kim Newton omkring inspirationer til afsnittet.

0:00:00 - Intro
0:04:36 - Trivia om 'Revelations'
0:11:44 - Forfatter Kim Newton om 'Revelations'
0:21:29 - Gennemgang af 'Revelations'
1:38:55 - Foxy Moment
1:30:02 - Bedømmelse af 'Revelations'